§104 er for borgere i alderen 18+ med så store begrænsninger, at de ikke kan deltage i egentlig beskæftigelse i forhold til arbejdsmarkedet, og som har behov for at komme hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter og gøremål med det sigte at opretholde eller forbedre deres personlige færdigheder og livsvilkår.

Tilbuddet retter sig mod borgere med:

 • Betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
 • Særlige sociale problemer
 • Et behov for socialt samvær og aktiviteter i et fællesskab
 • Et behov for et fristed, der kan give betingelse for personlig udvikling

Vi henvender os særligt til borgere, der profiterer af at være i et mindre miljø med tæt medarbejderkontakt. Vi arbejder primært én til én.
Det kan f.eks. være borgere, der i forlængelse af STU (Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) og evt. ressourceforløb er vurderet berettiget til førtidspension pga. de individuelle udfordringer, men som har behov for vedligeholdelse eller forbedring af sine personlige færdigheder eller livsvilkår.

Vores tilbud er tilrettelagt med udgangspunkt i den enkelte borger. Vores borgere har et omfattende behov for hjælp og støtte i deres hverdag. Det kan være pga. kognitive vanskeligheder, psykiatriske problemstillinger og pga. deres mentale formåen. Vi arbejder i små hold, typisk med en normering, der hedder én til én eller én til to.
Vi har pladsen og normeringen til at give hver enkelt borger det, de har behov for. Det betyder også, at der er mulighed for, at den enkelte har sit eget rum hos Specialkompagniet, hvor der er mulighed for at trække sig tilbage, når behovet opstår, ligesom der kan stilles en pc med internet til rådighed.
Flere af vores borgere har behov for et hvil indimellem, og det er også en mulighed hos os, at arbejdsdagen tilrettelægges, så dette behov kan opfyldes.

  Aktivitets og samværsmuligheder

  Specialkompagniet er et mindre tilbud, hvor den enkelte borger er i centrum. Vi arbejder målrettet med at (videre)udvikle de personlige og sociale kompetencer, så du rustes bedst muligt til et godt og værdigt voksenliv. Vi arbejder med en rigtig god normering, der typisk hedder 1:1 /1:2, som egner sig til borgere, der har brug for mere ro, struktur og forudsigelig, end man kan få i de traditionelle tilbud. Med en tæt personalekontakt oplever vi, at konflikter begrænses, og at der skabes flere succesoplevelser for vores borgere med mulighed for læring og udvikling.

  Selvom vi er et lille sted, har vi en bred vifte af aktiviteter, vi kan tilbyde. Hos os er du nemlig en del af det samlede hus og inviteres med på de tilbud, der udbydes. Det gælder både i og uden for huset.

  Nedenfor kan du se nogle af de muligheder, vi byder på, men kom endelig, hvis du har andre ønsker, vi er nemlig rigtig gode til at trække på vores netværk i lokalområdet og kan derfor ofte tilgodese de drømme, du har, for et godt arbejdsliv.

  ➢ Boglige enkeltfag. – Vi tilbyder undervisning i de gængse fag såsom dansk, matematik, engelsk, samfundsfag, historie, kristendom.

  ➢ Pasning og pleje af grønne områder.- Du hjælper med at passe Specialkompagniets grønne områder. Der skal slås græs, luges, buskryddes, beskæres træer, klippes hæk, trimmes græskanter. Du lærer at betjene de relevante havemaskiner. ➢ ADL-træning – ADL er en forkortelse af Almindelig Daglig Levevis. At lære at klare så mange praktiske gøremål som muligt er en integreret del af den pædagogiske indsats på Specialkompagniet. Her kan trænes tøjvask, madlavning, indkøb, at kunne lægge et budget, rengøring, personlig hygiejne mv.

  ➢ Kreativt værksted.- Her kan der laves smykker, males malerier, laves perleplader, sys, arbejdes med sæsonbetonet Krea såsom gækkebreve, påskepynt, julepynt, dekorationer osv.

  ➢ Træværksted.- vi har et lille træværksted, hvor der kan laves lidt småting. Det kan være du har lyst til at bygge et fuglehus, et sæt stylter eller et flot trægevær. Kun fantasien sætter grænser.

  ➢ Pedellinjen – Her kommer du rundt med vores pedel og løser de forefaldne opgaver på Specialkompagniet. Det kan være alt fra at skifte en pære, vaske vores bil, fylde huller på grusvejen, male et lokale etc.

  ➢ ”Verden omkring os” – ”Verden omkring os” er et valgfag, vi har to eftermiddage om ugen. Her er det en god blanding af historieundervisning, samfundsfag og kristendomsundervisning. I verden omkring os er fokus både på dagsaktuelle nyheder, men også på den historie og kultur, vi er en del af. Vi tager også ture ud af huset, hvor vi besøger relevante institutioner såsom Borgerservice osv.

  ➢ Motion – På Specialkompagniet bruger vi Odsherreds smukke natur på gå- og cykelture. Vi har en lille sportshal, hvor vi kan spille bold, bordtennis og dart. Ved interesse kan træning i motionscenter eller svømning arrangeres.

  ➢ Udflugter- På Specialkompagniet inviteres du med på en del udflugter. Det kan være en strandtur, bålhygge ved sandskreddet, en tur med undervisning i Zoo, julefest på Vikingeskibsmuseet, en tur i biffen, besøg i Andelslandsbyen Nyvang, en tur i Tivoli eller lignende.

  Derudover barsler vi med to nye tiltag:

  Ridning/rideterapi – Vi har indgået en samarbejdsaftale med Det Sociale Kompagni, der er et ridetilbud målrettet vores målgruppe, hvor vi vil tage ud og ride en gang om ugen. Ridning er en unik træningsform, hvor hesten og dennes bevægelser har en stimulerende effekt på både muskel og nervesystemet. Samværet med hesten giver glæde og succesoplevelser og større selvværd. Udover selve ridningen vil vi også nyde omgangen med hestene, når de skal strigles og klargøres.

  E-sport linje – Vi har indgået et samarbejde med en lokal E-sportsudbyder og vil hver ugekøre ud og blive undervist i E-sport i lækre lokaler med det nyeste gear og rigtig dygtige instruktører.

  §104– Takster for Specialkompagniet – I kalenderåret 2022

  §104 tilbuddet er fra kl. 8-16 mandag til torsdag og fra kl. 8-13 fredag – i alt 37 timer pr. Uge, 40 uger om året – i alt 1480 timer pr. år. Ønskes et deltidstilbud, kan dette købes til nedenstående timetakst:

   Takst 1 Takst 2
   Time: 302,69 kr.
  Dag: 1231,41 kr.
  Måned: 37.455,75 kr.
  År: 449.469 kr.
   Time: 404,93 kr.
  Dag: 1641,89 kr.
  Måned: 49.941 kr.
  År: 599.292 kr.
   Målgruppe
   Borgere med moderate
  adfærdsmæssige udfordringer
   Målgruppe
   Borgere med massive
  adfærdsmæssige udfordringer

  Hertil kan der komme Specialpædagogisk bistand til de borgere, der har behov, som ligger udenfor forpligtelserne i henhold til et §104 tilbud.

  Generelt for alle takster gælder:
  Alle takster er opgivet pr. dag, og der opkræves for 365 kalenderdage om året.
  Taksterne reguleres 1 gang årligt i januar måned.
  I forbindelse med opsigelse er der løbende måned + 30 dage i opsigelsesvarsel.

  Hvad indgår i taksten?

  I taksten indgår udgifter til:
  Ledelse – Administration – Servicepersonale (fx pedel, køkken, rengøring) – Borgerrettede udgifter, såsom aktivitetsudgifter, drift og vedligehold af biler. – Anskaffelse af inventar mv. – Ejendomsudgifter både drift og vedligehold. Kaffe, Te og frugt ad libitum.

  Tilkøbsmuligheder

  ➢ Transport til og fra hjemadressen/stationen pris 20 kr. for de første 10 km- herefter 2 kr. pr. kørt kilometer.

  ➢ Morgenmad : 10kr pr. dag

  ➢ Frokost: 25 kr. pr. dag

  ➢ Zoneterapi hver 14. dag : 250kr. pr. gang

  ➢ Fuld neuropsykologisk undersøgelse v ed neur opsykolog (interview, testning, spørgeskemaer. Der
  anvendes internationale anerkendte og normbaserede test og spørgeskemaer) inkl. rapport: 25.000 kr.

  ➢ Neuropsykologisk screenings undersøgelse v ed neuropsykolog inkl. rapport: 15.000 kr.

  ➢ Neuropsykologisk vurdering ved neuropsykolog (baseret på interviews og internationalt anerkendte
  og normbaserede spørgeskemaer) inkl. rapport: 6500 kr.

  Vi ligger bare 3,5 km fra Vig station, hvortil der er forbindelse med både bus og tog. Vi tilbyder afhentning på stationen. Borgeren skal selv afholde udgifterne til transport til og fra stationen inden for en afstand af 10km fra stedet. Nødvendige befordringsudgifter derudover afholdes af kommunen jf. Bekendtgørelse om aflønning og befordringsudgifter m.v. i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb og Aktivitets-og Samværstilbud i medfør af §105, stk. 2 i Lov om social service §2.

  Transport til og fra hjemadressen/stationen kan tilkøbes for en pris på 20 kr. for de første 10 km- herefter 2 kr. pr. kørt kilometer.

  Når en borger visiteres til Specialkompagniet APS, vil vi holde et opstartsmøde med borgeren og visiterende kommune. Den enkelte borger inddrages i forhold til sit funktionsniveau i hele forløbet samt planlægningen heraf. Henvisende kommune vil som udgangspunkt fastsætte kravene til forløbet. På baggrund heraf og i samarbejde med borgeren udarbejdes en plan, som danner grundlag for det daglige arbejde samt den løbende evaluering af indsatsen. Der vil blive fastsat en række konkrete delmål, som der vil blive arbejdet hen i mod.
  Målsætningen evalueres løbende, og der er mulighed for at tilpasse og justere arbejdsopgaver og mål i forhold til borgerens ønsker og ressourcer.