Specialkompagniet er et specialskole- og dagbehandlingstilbud fra 0.-10.klasse og derudover tilbyder vi STU, §103 og §104. Vi har til huse på den gamle møllegård i Hønsinge ved Vig.
Specialkompagniet åbnede dørene i foråret 2019. Grundlaget for Specialkompagniet er et ønske om at skabe trygge rammer og et godt lærings – og arbejdsmiljø for de elever og borgere, der af forskellige årsager har brug for særlig omsorg og støtte i skole – og arbejdslivet.

Beliggenhed
Specialkompagniet er beliggende i den lille landsby Hønsinge nær Vig. Nykøbing-Slagelsevej 22, 4540 Vig. Vi har til huse 3,5 km fra Vig station, hvortil der er forbindelse med både bus og tog.

Rammerne
Vi har til huse i udkanten af Hønsinge, og her er god plads. Selve hovedbygningen er i tre plan med kælder, stueetage og 1. sal og er på i alt 370 kvadratmeter. Hvert undervisningslokale har en PC stående. Derudover har vi to værksteder, et til træ samt et til reparation af vores havemaskiner m.m., en hal til boldspil f.eks. floorball, stikbold, samt et drivhus på 28 kvadratmeter. Vi har altså mulighed for en masse spændende opgaver og aktiviteter i huset og på vores dejlige store grund. Vi bor tæt ved skov og strand, og Specialkompagniet råder over køretøjer således, at der er muligheder for ekskursioner.

Leder

Nadja Nexø Mathiasen er leder og fungerer også som lærer og pædagog. Hun sidder også i bestyrelsen.

Personale/bestyrelse

Egon Nielsen er pædagogisk medarbejder og faglærer. Han sidder også i bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlem

Hans Raunsø er medlem af bestyrelsen.

Personale


Elisabeth Nexø er ansat som lærer i Specialkompagniet A/S.

Bestyrelsesmedlem


Leif Monnick-Nielsen er medlem af bestyrelsen.

Personale/bestyrelse

John Franker er ansat som pædagog i Specialkompagniet A/S. John er uddannet pædagog fra Jægerspris Seminarium i 2001.

Personale


Sven Mathiassen, håndværker, er ansat som pædagogmedhjælper og pedel.

Målgruppe & pædagogik

Målgruppe
Specialkompagniets målgruppe er elever og borgere:

– Med medfødt eller erhvervet hjerneskade
– Mentalt retarderede (Forstået som IQ, der ligger i den nedre ende af normalniveauet)
– Følelsesmæssigt tidligt skadede
– Med diagnosticerede psykiatriske lidelser f.eks. ASF, ADHD etc.

 

Pædagogik
Hos Specialkompagniet arbejder vi meget bredt med den tilgang, hvorpå vi møder eleven/borgeren.

Vores pædagogik tager som oftest udgangspunkt i en neuropædagogisk – og neuroaffektiv tilgang og skal ses i en helhed, hvor behandlingen er en forudsætning for læring og udvikling. Neuropædagogik bygger på neurologi og neuropsykologi, men neuropædagogikken hæver sig over disse discipliner ved ikke kun at fokusere på hjerneprocesserne – neuropædagogikken inddrager konteksten. På en måde kan man sige, at neuropædagogik er anvendt neuropsykologi, men samtidig også en del af den eksisterende pædagogik.

 Neuropædagogik er individuelle pædagogiske tiltag på baggrund af:
 -En generel viden om hjernen og hjerneskader
– En specifik viden om den givne hjerneskade
– En specifik viden om den hjerneskadede elev/borger og dennes kontekst

Struktur og forudsigelighed prioriteres højt i vores arbejde hos Specialkompagniet.
Vi anvender ugeplaner med dagsstruktur for den enkelte elev/borger og evt. piktogrammer, time-timer mv. for at synliggøre dagsprogrammet bedst muligt. De faglige målsætninger tager udgangspunkt i at give den enkelte en hverdag på deres vilkår, skabe succesoplevelser og finde ressourcerne hos den enkelte elev/borger.

Målet med at arbejde ud fra den neuropædagogiske tankegang er at skabe og fremme elevens/borgerens kompetencer via helhedsorienteret og handlepræget pædagogik.
Den optimale neuropædagogiske indsats hjælper med at give den enkelte værdighed og bevirker, at eleven/borgeren:
– Styrker sine funktioner og kompensationsmuligheder.
– Øger sin selvhjulpenhed.
– Øger de sociale kompetencer.
– Får en bedre forståelse for sin egen og andres situation.

Værdigrundlag

Værdigrundlag
Specialkompagniets værdigrundlag er udarbejdet af personalegruppen og tager afsæt i neuropædagogikken. Vores værdigrundlag gennemgås en gang årligt og evalueres i personalegruppen således, at det til stadighed er aktuelt og afspejler vores hverdag.

1) Vi arbejder ud fra den neuropædagogiske tankegang- Det betyder at:

 – Vi skaber et miljø og en dagligdag, der er forudsigelig og med en fast struktur.
 – Vi tilrettelægger vores undervisning og dagligdag på baggrund af neuropsykologiske    undersøgelser.

2) Vi arbejder målrettet på et voksenliv ud fra egne ressourcer – Det betyder at:

 –  Vi udvikler det hele menneske.
 –  Vi prioriterer både den kognitive, sociale og fysiske udvikling.
 –  Vi inddrager borgerens netværk, når det er hensigtsmæssigt.

3) Vi vil være gode rollemodeller – Det betyder at:

 –  Vi er bevidste om det, vi siger og gør.
 – Vi vil være nærværende og troværdige personaler.

4) Vi giver aldrig op- Det betyder at:

–   Hos os bliver ingen “smidt ud”.
 –  Vi holder os konstant opdateret fagligt for at kunne imødekomme borgerne.

Personale & bestyrelse

Personale

Personalet hos Specialkompagniet består af:

Leder/lærer/pædagog: Nadja Nexø Mathiassen, pædagog uddannet fra Slagelse Seminariet Nord i 2003 og Læreruddannet fra UCSJ, Roskilde, i 2014 med linjefag i dansk og specialpædagogisk.

 

 

 

Pædagogisk medarbejder/faglærer: Egon Nielsen

 

 

 

 

Pædagog: John Francker, uddannet fra Jægerspris Seminarium i 2001.

 

 

 

 

Lærer: Elisabeth Nexø, uddannet fra Holbæk Seminarium 2005 med linjefag i dansk, historie, kristendom og billedkunst.

 

 

 

 

Pædagogmedhjælper og pedel: Sven Mathiassen, håndværker.

 

 

 

 

Bestyrelse

Bestyrelsen hos Specialkompagniet APS består af:

Nadja Nexø Mathiassen

 

 

 

 

 

Egon Ib Nielsen

 

 

 

 

 

John Francker

 

 

 

 

 

Leif Monnick- Nielsen

 

 

 

 

 

Hans Raunsø

 

 

 

 

 

Åbningstider & ferieplan

Åbningstider

Mandag 8-16
Tirsdag 8-16
Onsdag 8-16
Torsdag 8-16
Fredag 8-13

Se i øvrigt vores ferieplan.

Ferieplan for skoleåret 2021/2022

Påskeferie … mandag den 29.03.21 til mandag den 05.04.21

Store Bededag … fredag den 30.04.21

Kr. Himmelfartsferie …  torsdag den 13.05.21 til fredag den 14.05.21

Pinseferie  …   mandag den 24.05.21

Sommerferie   …   mandag den 28.06.2021 til søndag den 08.08.2021

Efterårsferie  …   mandag den18/10 2021 til fredag den22/10 2021

Juleferie  …   mandag den 20/12 2021 til fredag den 31/12 2021

Vinterferie  …   mandag den 14/02 2022 til fredag den 18/02 2022

Påskeferie  …   mandag den 11/04 2022 til mandag den 18/04 2022

Bededag   …   fredag den 13/05 2022

Kr.Himmelfartsdag   …  torsdag den 26/05 2022 og fredag den 27/05 2022

Pinse   …   mandag den 06/06 2022

Sommerferie  …   fredag den 27/06 2022 til fredag den 05/08 2022

Alle dage er inkl.