STU står for “Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse” og er en treårig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Med en STU kan unge med særlige behov opnå personlige, sociale og faglige kompetencer. Unge under 25, der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, har et retskrav på at få tilbudt en STU. Uddannelsen er ikke kompetencegivende til videre uddannelse eller erhverv. Den har til formål, at unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse. STU tilrettelægges individuelt og kan bestå af undervisning og praktik. Uddannelsen tilrettelægges under hensyntagen til den unges kvalifikationer, modenhed og interesser.

Uddannelsen er individuelt tilrettelagt, og vi udarbejder sammen med den unges UU-vejleder en individuel uddannelsesplan for den unge. Uddannelsesplanen beskriver undervisning og praktik og indeholder en beskrivelse af de enkelte elementer i uddannelsen og det pædagogiske mål med elementerne. Uddannelsesplanen udarbejdes med inddragelse af den unge og eventuelt pårørende.

 


Hos Specialkompagniet tilrettelægges hvert STU-forløb individuelt og kan bestå af undervisning og praktik.

Lige pt. er de linjer der tilbydes:

  • Grøn linje. Herunder pasning og pleje af grønne områder.
  • Enkle skolefag.
  • Sund kost & motion.
  • Gamerlinje. Her games, snakkes netetik og der undervises i de enkelte spil.

Uddannelsen tilrettelægges under hensyntagen til den unges kvalifikationer, modenhed og interesser, og er derfor meget fleksibel. Vi tager gerne faglærere ind, hvis vi ikke har relevante ressourcer i huset og kan derfor skræddersy et STU forløb, der passer til de fleste.

I vores samvær ligger vi stor vægt på ADL- træningen, hvor vi kan støtte den enkelte i forhold til de særlige behov, der måtte være.

I vores ADL- træning er vores fokus på at den unge bliver opmærksom på det samfund, vi lever i, særligt med fokus på aktivt medborgerskab. Vi taler også om ungdomsliv, selvforståelse, venskaber og fritid – det primære fokus er på sociale og personlige kompetencer.

Vi laver ”Bo-undervisning”, hvor vi køber vi ind sammen og lærer at lave mad. Vi ser også på, hvordan man kan overskue sin økonomi. Vi træner tøjvask og almindelig rengøring.  Bo-undervisningen har til mål at forberede den unge på, hvad det vil sige at flytte hjemmefra.

Praktikperioder er som oftest en del af STU- forløbet hos os. Praktikken aftales individuelt ud fra den enkeltes interesser og ressourcer som en del af uddannelsesplanen, der laves i samarbejde med den unges UU-vejleder. Vi har god erfaring med at finde praktiksteder i vores lokalområde og sørger for, at den enkelte får den støtte og vejledning der skal til, for at det bliver en succesoplevelse for alle parter.