STU står for “Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse” og er en treårig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Med en STU kan unge med særlige behov opnå personlige, sociale og faglige kompetencer. Unge under 25, der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, har et retskrav på at få tilbudt en STU. Uddannelsen er ikke kompetencegivende til videre uddannelse eller erhverv. Den har til formål, at unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse. STU tilrettelægges individuelt og kan bestå af undervisning og praktik. Uddannelsen tilrettelægges under hensyntagen til den unges kvalifikationer, modenhed og interesser.

Uddannelsen er individuelt tilrettelagt, og vi udarbejder sammen med den unges UU-vejleder en individuel uddannelsesplan for den unge. Uddannelsesplanen beskriver undervisning og praktik og indeholder en beskrivelse af de enkelte elementer i uddannelsen og det pædagogiske mål med elementerne. Uddannelsesplanen udarbejdes med inddragelse af den unge og eventuelt pårørende.

 


Hos Specialkompagniet tilrettelægges hvert STU-forløb individuelt og kan bestå af undervisning og praktik. uddannelsen tilrettelægges under hensyntagen til den unges kvalifikationer, modenhed og interesser, og er derfor meget fleksibel. Vi tager gerne faglærere ind, hvis vi ikke har relevante ressourcer i huset og kan derfor skræddersy et STU forløb, der passer til de fleste.
Selvom vi er et lille sted, har vi en bred vifte af aktiviteter, vi kan tilbyde. Hos os er du nemlig en del af det samlede hus og inviteres med på de tilbud, der udbydes. Det gælder både i og uden for huset.

Nedenfor kan du se nogle af de muligheder, vi byder på, men kom endelig, hvis du har andre ønsker, vi er nemlig rigtig gode til at trække på vores netværk i lokalområdet og kan derfor ofte tilgodese de drømme, du har, for en god uddannelse.

➢ Boglige enkeltfag. – Vi tilbyder undervisning i de gængse fag såsom dansk, matematik, engelsk, samfundsfag, historie, kristendom.

➢ Pasning og pleje af grønne områder.- Du hjælper med at passe Specialkompagniets grønne områder. Der skal slås græs, luges, buskryddes, beskæres træer, klippes hæk, trimmes græskanter. Du lærer at betjene de relevante havemaskiner.

➢ ADL-træning – ADL er en forkortelse af Almindelig Daglig Levevis. At lære at klare så mange praktiske gøremål som muligt er en integreret del af den pædagogiske indsats på Specialkompagniet. Her kan trænes tøjvask, madlavning, indkøb, at kunne lægge et budget, rengøring, personlig hygiejne mv.

➢ Kreativt værksted.- Her kan der laves smykker, males malerier, laves perleplader, sys, arbejdes med sæsonbetonet Krea såsom gækkebreve, påskepynt, julepynt, dekorationer osv.

➢ Træværksted.- vi har et lille træværksted, hvor der kan laves lidt småting. Det kan være du har lyst til at bygge et fuglehus, et sæt stylter eller et flot trægevær. Kun fantasien sætter grænser.

➢ Pedellinjen – Her kommer du rundt med vores pedel og løser de forefaldne opgaver på Specialkompagniet. Det kan være alt fra at skifte en pære, vaske vores bil, fylde huller på grusvejen, male et lokale etc.

➢ ”Verden omkring os” – ”Verden omkring os” er et valgfag, vi har to eftermiddage om ugen. Her er det en god blanding af historieundervisning, samfundsfag og kristendomsundervisning. I verden omkring os er fokus både på dagsaktuelle nyheder, men også på den historie og kultur, vi er en del af. Vi tager også ture ud af huset, hvor vi besøger relevante institutioner såsom Borgerservice osv.

➢ Motion – På Specialkompagniet bruger vi Odsherreds smukke natur på gå- og cykelture. Vi har en lille sportshal, hvor vi kan spille bold, bordtennis og dart. Ved interesse kan træning i motionscenter eller svømning arrangeres.

➢ Udflugter- På Specialkompagniet inviteres du med på en del udflugter. Det kan være en strandtur, bålhygge ved sandskreddet, en tur med undervisning i Zoo, julefest på Vikingeskibsmuseet, en tur i biffen, besøg i Andelslandsbyen Nyvang, en tur i Tivoli eller lignende.

Derudover barsler vi med to nye tiltag:

Ridning/rideterapi – Vi har indgået en samarbejdsaftale med Det Sociale Kompagni, der er et ridetilbud målrettet vores målgruppe, hvor vi vil tage ud og ride en gang om ugen. Ridning er en unik træningsform, hvor hesten og dennes bevægelser har en stimulerende effekt på både muskel og nervesystemet. Samværet med hesten giver glæde og succesoplevelser og større selvværd. Udover selve ridningen vil vi også nyde omgangen med hestene, når de skal strigles og klargøres.

E-sport linje – Vi har indgået et samarbejde med en lokal E-sportsudbyder og vil hver uge køre ud og blive undervist i E-sport i lækre lokaler med det nyeste gear og rigtig dygtige instruktører.

STU– Takster for Specialkompagniet – I kalenderåret 2022

STU tilbuddet er fra kl. 8-12 mandag til torsdag og fra kl. 8-13 fredag – ialt 21 timer pr. Uge, 40 uger om året – ialt 840 timer pr. år.

 Takst 1 Takst 2 Takst 3
 Dag: 719 kr.
Måned: 21.866 kr.
År: 262.395 kr.
 Dag: 863 kr.
Måned: 26.250 kr.
År: 315.000 kr.
 Dag: 959 kr.
Måned: 29.155 kr.
År: 349.860 kr.
 1:3 støtte 1:2 støtte 1:1 støtte

Hertil kan der komme Specialpædagogisk bistand til de elever, der har behov, som ligger udenfor forpligtelserne i henhold til STU.

Der kan tilkøbes klubtilbud på skoledage:
Mandag fra kl. 12-16
Tirsdag fra kl. 12-16
Onsdag fra kl. 12-16
Torsdag fra kl. 12-16

 Takst 1 Takst 2 Takst 3
 Dag: 548 kr.
Måned: 16.660 kr.
År: 19.920 kr.
 Dag: 648 kr.
Måned: 20.000 kr.
År: 240.000 kr.
 Dag: 730 kr.
Måned: 22.213 kr.
År: 266.560 kr.
 1:3 støtte 1:2 støtte 1:1 støtte

Generelt for alle takster gælder:
Alle takster er opgivet pr. dag, og der opkræves for 365 kalenderdage om året. Taksterne reguleres 1. gang årligt i januar måned.
I forbindelse med udmeldelse er der løbende måned + 30 dage i opsigelsesvarsel.

Tilkøbsmuligheder

➢ Transport til og fra hjemadressen/stationen pris 20 kr. for de første 10 km- herefter 2 kr. pr. kørt kilometer.
➢ Morgenmad : 10kr pr. dag
➢ Frokost: 25 kr. pr. dag
➢ Zoneterapi hver 14. dag : 250kr pr. gang
➢ Fuld neuropsykologisk undersøgelse v ed neur opsykolog (interview, testning, spørgeskemaer. Der
anvendes internationale anerkendte og normbaserede test og spørgeskemaer) inkl. rapport: 25.000
kr.
➢ Neuropsykologisk screenings undersøgelse v ed neuropsykolog inkl. rapport: 15.000 kr.
➢ Neuropsykologisk vurdering ved neuropsykolog (baseret på interviews og internationalt anerkendte
og normbaserede spørgeskemaer) inkl. rapport: 6500 kr.

Hvad indgår i taksten?

I taksten indgår udgifter til:
Ledelse – Administration – Servicepersonale (fx pedel, køkken, rengøring) – Borgerrettede udgifter, såsom aktivitetsudgifter, drift og vedligehold af biler. – Anskaffelse af inventar mv.,Ejendomsudgifter både drift og vedligehold.

I vores samvær ligger vi stor vægt på ADL- træningen, hvor vi kan støtte den enkelte i forhold til de særlige behov, der måtte være.

I vores ADL- træning er vores fokus på at den unge bliver opmærksom på det samfund, vi lever i, særligt med fokus på aktivt medborgerskab. Vi taler også om ungdomsliv, selvforståelse, venskaber og fritid – det primære fokus er på sociale og personlige kompetencer.

Vi laver ”Bo-undervisning”, hvor vi køber vi ind sammen og lærer at lave mad. Vi ser også på, hvordan man kan overskue sin økonomi. Vi træner tøjvask og almindelig rengøring.  Bo-undervisningen har til mål at forberede den unge på, hvad det vil sige at flytte hjemmefra.

Praktikperioder er som oftest en del af STU- forløbet hos os. Praktikken aftales individuelt ud fra den enkeltes interesser og ressourcer som en del af uddannelsesplanen, der laves i samarbejde med den unges UU-vejleder. Vi har god erfaring med at finde praktiksteder i vores lokalområde og sørger for, at den enkelte får den støtte og vejledning der skal til, for at det bliver en succesoplevelse for alle parter.